Inleiding

Sportduiken is …

Ons even voorstellen...

België als tweede stichtingsland van de CMAS, wereldfederatie voor diepzeeduiken, is sterk vertegenwoordigd door zijn beide liga’s: het Nederlandstalig NELOS en het Franstalig LIFRAS (verenigd in BEFOS). Beide zijn organisaties zonder winstoogmerk.

Een degelijk onderricht, zowel op praktisch als op theoretisch gebied, met het accent op de veiligheid, worden er uitvoerig gecommentarieerd. Jaarlijkse colloquia waar beroepsmensen, dokters, wetenschapslui en vertegenwoordigers van alle aangesloten landen hun ervaringen en problemen uitwisselen, dienen ter vervolmaking van de reeds ver gevorderde kennis.

Het CMAS-BEFOS systeem, is essentieel gebaseerd op 2 steunpilaren: het clubsysteem en de opleiding. Gans de ervaring van de club staat te uwer dienst, niet alleen bij het lesgeven, maar ook bij de aankoop van materiaal, duikuitstappen, duikvakanties, enz.

Eenmaal een brevet behaald, blijft u een permanente opleiding genieten, gegeven door mensen die er financieel geen baat bij hebben en zodoende volkomen eerlijk en objectief een blijvende begeleiding verzekeren.

Veiligheid...

Er wordt veel geschreven, gedacht, gepraat en gepiekerd over veiligheid, terecht en ten onrechte. Duiken is, voor wie de voorschriften nakomt, veiliger dan ... voetbal. Wie deze sport wil beoefenen, moet wel over voldoende elementaire kennis en over de nodige vaardigheden beschikken. Een brevet in 48 uur kunnen we u niet geven: dat zou bedrog zijn en ... gevaarlijk. Wij duikers, de Belgische Federatie en CMAS zijn bekommerd om uw veiligheid.

Voor het verkrijgen van ervaring, de nodige kennis en vaardigheid en om echt van het duiken te kunnen genieten, is een degelijk onderricht en een grondige opleiding noodzakelijk.

Veilig duiken leert u bij een onderwatersportvereniging.

Duikschool Poseidon

Poseidon is een erkende duikschool van de Belgische onderwatersportliga NELOS. U wordt er in een ontspannen atmosfeer omringd door ervaren lesgevers, die u met veel geduld initiëren in deze boeiende sport.

Duiken kan vanaf 14 jaar en vereist geen speciale fysieke eigenschappen. De voorwaarde tot toetreding is een medisch onderzoek bij voorkeur door een arts die vertrouwd is met de duiksport.

Vermits wij over een uitgebreid kader van instructeurs en lesgevers beschikken, kan op elk ogenblik met de duiklessen gestart worden. Alle lessen worden tweemaal per week voor kleine groepjes van 1 à 5 personen gegeven.

De opleiding tot het initiatiebrevet van 1 ster duiker omvat:

Er is geen examen, daarom is het bijwonen van alle lessen vereist.

Het jaarlijks lidgeld wordt tot een minimum beperkt:

Hiervoor bieden wij U:

Voor de studenten van de K.U.Leuven, in het bezit van een sportkaart, voorziet het sportsecretariaat een kleine financiële tussenkomst berekend op het aantal aanwezigheden in het zwembad en bij buitenduiken.

Trainingen: op maandag en donderdag van 21 tot 22.30 uur in het Sportoase zwembad, Philipssite 6 te Leuven (niet op feestdagen en tijdens de Kerstvakantie, juli en augustus). Je komt slecht op één of op beide trainingsdagen wanneer het je schikt.

De club organiseert clubduiken en duikuitstappen naar Zeeland, steengroeven, de Noordzee, enz. Duikreizen worden ingericht aan democratische prijzen.

Heb je nog vragen? Kijk dan eens op onze pagina 'Veel gestelde vragen'. Vind je daar het antwoord niet, stuur ons dan een e-mailtje () of kom eens langs tijdens een training. Dan kan je ook een vrijblijvende kennismakingsles volgen voor maar € 5,00 voor de verzekering. Zwempak en handdoek meebrengen is voldoende!

De eerste stappen in de opleiding tot duiker

Om veilig te leren duiken in optimale omstandigheden, is een duikopleiding bij duikschool Poseidon, net zoals bij andere Nelos clubs, zeer gestructureerd. Iemand die de opleiding volgt wordt zeer goed en veilig begeleid en zal bij elke nieuwe stap in het leerproces goed voorbereid zijn. De opleiding is erg individueel gericht, zodat iedereen zich op zijn/haar eigen tempo kan vervolmaken vooraleer zich in het openwater, een voor de mens toch niet natuurlijk milieu, te begeven. Dankzij deze aanpak is de duiksport dan ook voor de meeste mensen toegankelijk.

De te volgen stappen voordat iemand een buitenduik mag doen:

De eerste buitenduiken:

Het brevettensysteem: (Info: www.poseidon.be/Brevetten.asp)