Inleiding

Sportduiken is …

 • een fascinerende sport,
 • een uitdaging voor mensen met verantwoordelijkheidszin,
 • op ontdekking gaan langs onbetreden paden,
 • een must voor al wie van de ongerepte natuur houdt,
 • gewichtloos bewegen in een wereld die eens de onze was,
 • een therapie voor de jachtige hedendaagse mens,
 • een paradijs voor de fotograaf.

Ons even voorstellen...

België als tweede stichtingsland van de CMAS, wereldfederatie voor diepzeeduiken, is sterk vertegenwoordigd door zijn beide liga’s: het Nederlandstalig NELOS en het Franstalig LIFRAS (verenigd in BEFOS). Beide zijn organisaties zonder winstoogmerk.

Een degelijk onderricht, zowel op praktisch als op theoretisch gebied, met het accent op de veiligheid, worden er uitvoerig gecommentarieerd. Jaarlijkse colloquia waar beroepsmensen, dokters, wetenschapslui en vertegenwoordigers van alle aangesloten landen hun ervaringen en problemen uitwisselen, dienen ter vervolmaking van de reeds ver gevorderde kennis.

Het CMAS-BEFOS systeem, is essentieel gebaseerd op 2 steunpilaren: het clubsysteem en de opleiding. Gans de ervaring van de club staat te uwer dienst, niet alleen bij het lesgeven, maar ook bij de aankoop van materiaal, duikuitstappen, duikvakanties, enz.

Eenmaal een brevet behaald, blijft u een permanente opleiding genieten, gegeven door mensen die er financieel geen baat bij hebben en zodoende volkomen eerlijk en objectief een blijvende begeleiding verzekeren.

Veiligheid...

Er wordt veel geschreven, gedacht, gepraat en gepiekerd over veiligheid, terecht en ten onrechte. Duiken is, voor wie de voorschriften nakomt, veiliger dan ... voetbal. Wie deze sport wil beoefenen, moet wel over voldoende elementaire kennis en over de nodige vaardigheden beschikken. Een brevet in 48 uur kunnen we u niet geven: dat zou bedrog zijn en ... gevaarlijk. Wij duikers, de Belgische Federatie en CMAS zijn bekommerd om uw veiligheid.

Voor het verkrijgen van ervaring, de nodige kennis en vaardigheid en om echt van het duiken te kunnen genieten, is een degelijk onderricht en een grondige opleiding noodzakelijk.

Veilig duiken leert u bij een onderwatersportvereniging.

Duikschool Poseidon

Poseidon is een erkende duikschool van de Belgische onderwatersportliga NELOS. U wordt er in een ontspannen atmosfeer omringd door ervaren lesgevers, die u met veel geduld initiëren in deze boeiende sport.

Duiken kan vanaf 14 jaar en vereist geen speciale fysieke eigenschappen. De voorwaarde tot toetreding is een medisch onderzoek bij voorkeur door een arts die vertrouwd is met de duiksport.

Vermits wij over een uitgebreid kader van instructeurs en lesgevers beschikken, kan op elk ogenblik met de duiklessen gestart worden. Alle lessen worden tweemaal per week voor kleine groepjes van 1 à 5 personen gegeven.

De opleiding tot het initiatiebrevet van 1 ster duiker omvat:

 • een 10 tal zwembadlessen,
 • 3 theorieavonden,
 • 5 buitenduiken.
Er is geen examen, daarom is het bijwonen van alle lessen vereist.

Het jaarlijks lidgeld wordt tot een minimum beperkt:

 • eerste aansluitingsjaar: 330 euro met hierin begrepen:
  • homologatiegeld voor 1 ster duiker,
  • documentenmap met cursus 1 ster duiker, duikboekje, tabellen, medische fiche, brevettenkaart en sticker Nelos.
 • tweede jaar en volgende: 105 euro (exclusief homologatiegeld voor 2, 3 en 4 ster duiker).

Hiervoor bieden wij U:

 • een aansluiting bij de Belgische Federatie,
 • een verzekering,
 • een opleiding voor alle CMAS-brevetten van sportduiker onder toezicht van ervaren instructeurs,
 • praktijklessen in het zwembad, tweemaal per week, vanaf september tot en met juni,
 • theorielessen,
 • gratis gebruik van duikflessen, ontspanners en trimvesten tijdens de zwembadtraining, enkel de basisuitrusting brengt u na de kennismakingsles zelf mee (zwemvliezen, snorkel, duikbril, loodgordel),
 • gratis lucht voor de zwembadtraining en de duiken in openwater,
 • gratis duikmateriaal voor de eerste 5 buitenduiken,
 • gratis inkom in het zwembad,
 • duiktraining in openwater onder leiding van ervaren instructeurs,
 • CMAS-kaart,
 • een abonnement op het clubblad Poseidon News en op het federatieblad Hippocampus.

Voor de studenten van de K.U.Leuven, in het bezit van een sportkaart, voorziet het sportsecretariaat een kleine financiële tussenkomst berekend op het aantal aanwezigheden in het zwembad en bij buitenduiken.

Trainingen: op maandag en donderdag van 21 tot 22.30 uur in het Sportoase zwembad, Philipssite 6 te Leuven (niet op feestdagen en tijdens de Kerstvakantie, juli en augustus). Je komt slecht op één of op beide trainingsdagen wanneer het je schikt.

De club organiseert clubduiken en duikuitstappen naar Zeeland, steengroeven, de Noordzee, enz. Duikreizen worden ingericht aan democratische prijzen.

Heb je nog vragen? Kijk dan eens op onze pagina 'Veel gestelde vragen'. Vind je daar het antwoord niet, stuur ons dan een e-mailtje () of kom eens langs tijdens een training. Dan kan je ook een vrijblijvende kennismakingsles volgen voor maar € 5,00 voor de verzekering. Zwempak en handdoek meebrengen is voldoende!

De eerste stappen in de opleiding tot duiker

Om veilig te leren duiken in optimale omstandigheden, is een duikopleiding bij duikschool Poseidon, net zoals bij andere Nelos clubs, zeer gestructureerd. Iemand die de opleiding volgt wordt zeer goed en veilig begeleid en zal bij elke nieuwe stap in het leerproces goed voorbereid zijn. De opleiding is erg individueel gericht, zodat iedereen zich op zijn/haar eigen tempo kan vervolmaken vooraleer zich in het openwater, een voor de mens toch niet natuurlijk milieu, te begeven. Dankzij deze aanpak is de duiksport dan ook voor de meeste mensen toegankelijk.

De te volgen stappen voordat iemand een buitenduik mag doen:

 • eerst moeten 8 zwembadklassen met succes gevolgd worden (voor sommige lessen zijn meerdere zwembadtrainingen nodig vooraleer de vaardigheden verworven zijn).
 • Een evaluatieles als afsluitstuk moet uitwijzen of de kandidaat klaar is om met het buitenduiken te kunnen starten en deze moet positief beoordeeld worden door een duikinstructeur.
 • Verder moeten ook de theorielessen voor 1* duiker gevolgd worden (voor datums zie: www.poseidon.be/Lessen.asp, Poseidon News of de muurkrant tijdens de zwembadtraining). Aangezien er geen formeel theoretisch examen afgenomen wordt voor dit brevet, is het bijwonen van alle theorielessen vereist.

De eerste buitenduiken:

 • Bijna elk weekend wordt er een clubduik georganiseerd waar opleidingsduiken kunnen gedaan worden onder begeleiding van bevoegde instructeurs. Men dient zich voor deze duiken in te schrijven via de muurkrant, tijdens de zwembadtraining, of een via e-mail gericht naar de duikverantwoordelijke.
 • Een kalender van de geplande duiken en de gegevens van de duikverantwoordelijke zijn terug te vinden op www.poseidon.be/Kalender.asp, in Poseidon News en op de muurkrant tijdens de zwembadtraining.
 • Voor de clubduiken wordt er afgesproken op een carpoolparking, vanwaar kostendelend naar de duikplaats wordt gereden. Een duik duurt ongeveer 30-45 minuten maar het geheel, verplaatsing, omkleden, briefing… algauw een halve tot hele dag afhankelijk van de duikbestemming.
 • Voor de eerste 5 buitenduiken kan het nodige materiaal gratis ontleend worden bij de club. Hiertoe worden 5 bonnetjes overhandigd na het beëindigen van de theorielessen, zwembadklassen en evaluatieles. Daarna kan tegen een kleine vergoeding materiaal ontleend worden (zie: www.poseidon.be/Info.asp).
  Materiaal kan afgehaald worden voor de duiktraining op maandag en donderdag tussen 20 en 20.45 uur in het vulstation, gelegen aan de ingang van de ondergrondse parking van Sportoase via de Geldenaaksebaan.
  De verantwoordelijke die materiaal meegeeft weet wat er nodig is voor een duik:
  • buitenpalmen met open hiel (zodat ze met duikbotjes kunnen gedragen worden),
  • duikpak, botjes en handschoenen. Belangrijk is dat dit pak goed past,
  • een duikfles, gevuld met lucht aan 200 bar,
  • een trimvest,
  • een ontspanner,
  • loodgordel.
  Het ontleende materiaal moet de volgende trainingsdag terug binnengebracht worden, zo niet wordt een nieuwe ontlening aangerekend.

Het brevettensysteem: (Info: www.poseidon.be/Brevetten.asp)

 • na 5 buitenduiken gedaan te hebben is men 1ster duiker. Dit brevet wordt gehomologeerd bij de federatie Nelos en wordt wereldwijd erkend aangezien Nelos lid is van de wereldbond van de duikfederaties CMAS. De eerste 5 duiken zijn beperkt tot 15 meter diepte, de volgende duiken blijft een houder van een 1ster brevet steeds beperkt tot 20 meter diepte.
 • vanaf duik 6 tot en met 15 wordt de 1ster duiker minstens door een 4ster duiker begeleid bij het duiken. Nadien mag hij duiken met een 3ster duiker.
 • Om een 2ster brevet te behalen moet men minstens 15 duiken gedaan hebben en naast de verplichte zwembadlessen ook slagen in een theorie-en zwembadexamen, waarna er 5 proeven bij het buitenduiken worden afgelegd en men 3 duiken succesvol moet kunnen leiden.
Copyright © v.z.w. Poseidon Leuven. Alle informatie op deze website mag slechts gebruikt worden mits voorafgaandelijke toestemming.