Tegenhanger op de nieuwe website: http://poseidon.be/duikplaatsen

Pas je bookmarks / favorieten aan

Goese Sas

Een duikplaats uitgediept door Roger Puttaert (Gentse Dolfijnen)

Naar een artikel uit Hippocampus nr. 152, februari 1995.

Het Verleden

Goes was vroeger gelegen aan zee, met name aan de zeearm de SCHENGE (waarschijnlijk oorspronkelijk see-enghe = zee-engte). Deze zeearm werd geleidelijk aan afgesloten van de zee door de verzandingen, die er onder andere ook voor zorgden dat in ons land Brugge niet meer aan de kust kwam te liggen.

Later zou men het gebied Iangzaam aan inpolderen. Hierbij moet men natuurlijk bedenken dat de dijken op (geologisch) jong zeezand werden gebouwd. Dat verklaart waarom er, later, in het gebied niet minder dan 30 dijkvallen (instorten van de dijk) zijn geconstateerd.

Rond het einde van de 18e eeuw werd met het graven van het kanaal naar Goes aangevangen. Dit werd voltooid in 1820. In diezelfde periode werden de Wilhelminapolder (1815) en de Oost Beveland Polder (1819) opnieuw bedijkt. Ten noorden van deze laatste bevond zich een soort aanlegplaats of haventje, begrensd door twee dammen, respectievelijk Westnol en Oostnol genaamd.

Op de nacht van 9 op 10 februari 1856, verdween de Oostnol onder water door een dijkval. Deze dam was ondertussen uitgerust met kustlicht, er waren reeds drie huizen en een poldermagazijn op gebouwd, maar op één nacht was alles onder water verdwenen. Alleen het stukje verhoogde dijk van ongeveer 100 m lang, dat 90° op de kant staat ingeplant, getuigt er nog van (zie kaart). In maart 1856 verzwolgen de golven het uiteinde van de Westnol.

In de nacht van 20 op 21 januari 1945 verdween dan uiteindelijk de rest van de Westnol - waarop uiteraard ook kustlicht was geinstalleerd - onder de golven. Die nacht werd ook niet minder dan 400 m van de dijk van de Wilhelminapolder meegesleurd, zodat die blank kwam te staan. Deze dijk werd echter terug aangelegd.

Putti's Place

Dat is de naam van Roger's caravan, en meteen heeft Roger ook de duikplaats zo genoemd. Op het kaartje zien we duidelijk hoe de verschillende dijkvallen de basis zijn van het zeer ingewikkelde onderwaterlandschap. Zeer interessant voor duikers, is de weergave van de structuur van de ondergrond (zand, mosselen, blokken) en de verschillende speciale plaatsen, zoals de ronde ankerstenen en het wrakje, dat je op die plaats kunt vinden. De hierboven beschreven geschiedenis verklaart meteen waarom je op sommige plaatsen dakpannen vindt!

Zeer veel duikers zijn op deze plaats al in de problemen gekomen doordat ze het uitzonderlijke onderwaterlandschap niet kennen en door de soms verradelijke stromingen voornamelijk bij duiken met hoogwater (uitermate af te raden). Vandaar het idee om een gedetailleerd plan van de plaats op te maken.

Met dank aan Jacques Janssens voor de prospectie en Kaatje Van Damme voor het uittekenen van de kaart.

Wie graag dit plan zou afdrukken kan hier Putti'sPlace.gif met hoge resolutie downloaden (zip file van 200 kB).

Horeca: Café Restaurant Het Loze Vissertje

 

Copyright © v.z.w. Poseidon Leuven. Alle informatie op deze website mag slechts gebruikt worden mits voorafgaandelijke toestemming.