Tegenhanger op de nieuwe website: http://poseidon.be/duikplaatsen

Pas je bookmarks / favorieten aan

Recreatiedomein "Muisbroek", Ekeren

Dit domein, dicht bij de stad Antwerpen en midden in een drukke wereldhaven, is een uniek stukje prachtige natuur waar het zalig verpozen is. De vijvers, die gegraven werden als waterwinning voor de toenmalige stoomrangeerlocomotieven van de spoorwegen, herbergen thans een groot aantal inheemse vissoorten en zijn een rustplaats voor waterwild en trekvogels.

Fauna: De vijver herbergt een groot aantal aan vissen: blankvoorn, karper, baars, paling, snoek en modderkruiper. Ook rivierkreeftjes en mosseltjes zijn aanwezig. Verder is deze put gekend voor zijn rijkdom aan fossiele zeeschelpen.

Reisweg (±60km)

  • Neem vanuit Leuven de E40 richting Brussel, vervolgens de grote Brusselse buitenring en dan de E19 naar Antwerpen.
  • Een alternatief is de Mechelsesteenweg tot Boortmeerbeek waar je links afslaagt richting Schiplaken om dan in Zemst de E19 te nemen richting Antwerpen.
  • Volg de ring rond Antwerpen richting Breda (E19) en neem ongeveer 3 km voorbij het sportpaleis de afslag Bergen Op Zoom.
  • Neem op deze nieuwe autostrade (A12) de eerste afslag (nr. 16) richting "Antwerpen - Ekeren - kaai 1-490".
  • Waar deze afrit in twee splitst neem je de richting "Ekeren - kaai 101-490".
  • Op het einde van de afrit kom je aan lichten. Rijdt daar rechtdoor, richting haven.
  • Na het derde verkeerslicht rijd je nog steeds rechtdoor over een viaduct.
  • Aan het volgende verkeerslicht blijf je de weg volgen (bocht naar rechts) richting kaai 466-468...772.
  • Nadat je over een spoorweg bent gereden staat na ± 0,5 km een klein bordje (rechtsaf) "Recreatiedomein Muisbroek".
  • Je rijdt terug over een spoorweg en iets verder is de parking.
Grote vijver - beoefening van watersportactiviteiten: Het domein "Muisbroek" wordt door de stad Antwerpen vrij open gesteld voor dagrecreatie, met uitsluiting van de grote vijver, welke alleen mits toelating mag gebruikt worden. AVOS, een regionale groepering van een 30-tal duikclubs die meer dan 2500 duikers vertegenwoordigt, heeft hiervoor, met ingang van 1 januari 1997, een gebruiksovereenkomst afgesloten met de stad Antwerpen. De overeenkomst heeft betrekking op de westelijke helft van de grote vijver. De oostelijke helft van de vijver is gereserveerd als natuurgebied. De stad Antwerpen kent aan AVOS het recht toe tegen betaling vergunningen uit te reiken aan watersporters die er hun sporttak willen beoefenen. Behoudens de in de overeenkomst voorziene uitzonderingen, is AVOS niet verplicht elke aanvraag in te willigen.

Vergunning: Watersporters die van de vijver willen gebruik maken dienen een vergunning aan te vragen aan AVOS. Geïnteresseerden aangesloten bij een club vragen de vergunning aan via hun clubsecretariaat.

Het tarief voor een persoonlijke vergunning bedraagt voor:
a)leden AVOS clubs: 10 euro voor vergunning 3 jaar, geldig alle dagen van zonsop- tot zonsondergang.
b)leden van clubs, niet aangesloten bij AVOS: 10 euro voor een vergunning 1 jaar of 25 euro voor een vergunning 3 jaar
c)individuelen niet behorend tot hierbovenvermelde categorieën: 15 euro voor een vergunning 1 jaar en 40 euro voor 3 jaar..

Veiligheid: De aanvrager van de vergunning wordt geacht bewust te zijn van de risico's van zijn/haar sporttak, over voldoende kennis en ervaring te beschikken, zijn/haar sporttak te beoefenen onder gekwalificeerde begeleiding en met inachtnemeing van het Nelos-veiligheidsreglement (reddingsvest is verplicht, alleen duiken verboden...). Het uitreiken van een vergunning engageert in geen enkel opzicht de verantwoordelijkheid van AVOS bij gebeurlijke ongevallen.

Meer info op de website van AVOS (o.a.reglementen) en Duiken in België.

 

Copyright © v.z.w. Poseidon Leuven. Alle informatie op deze website mag slechts gebruikt worden mits voorafgaandelijke toestemming.