Organisaties

NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport) is samen met de Franstalige evenknie LIFRAS (Ligue Francophone de Recherches et d'Acivités Sous-marines) verenigd in BEFOS-FEBRAS (Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en -Sport - Fédération Belge de Recherches et d'Acivités Sous-marines). Beide liga's zijn organisaties zonder winstoogmerk.

België (BEFOS-FEBRAS) is het tweede stichtingsland van CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques), de wereldbond voor diepzeeduiken, met als eerste voorzitter J.J.Cousteau.

C M A S

/         |         \

...   -   BEFOS   -   ...

/             \

NELOS   -   LIFRAS

/   |   \             /   |   \

Clubs (o.a. Poseidon)

Enkele andere nationale organisaties, aangesloten bij CMAS zijn FEDAS (Spanje), FFESSM (Frankrijk), NOB (Nederland), FLASSA (Luxemburg) en VDST (Duitsland).

Het CMAS-BEFOS systeem is gebaseerd op het clubsysteem waarbij de nadruk ligt op een degelijk onderricht, zowel op praktisch als op theoretisch gebied, met het accent op de veiligheid.


  • AVOS: Antwerpse Verstandhouding voor Onderwateronderzoek en -Sport .

  • BRAVOS: Brabantse Vereniging voor Onderwateronderzoek en -Sport.

  • DAN Europe: Divers Alert Network. Organisatie met als doel het werken met en het in stand houden van een internationaal netwerk van alarmcentrales, die 24 uur per dag actief zijn en die ingeval van nood voorzien in gespecialiseerde hulp aan iedere duiker waar ook ter wereld.

  • EUBS: European Underwater and Baromedical Society.

  • NAUI: The National Association of Underwater Instructors.

  • Nelos Audiovisuele Commissie.

  • PADI: The Professional Association of Diving Instructors.

  • Vlaamse Reddingscentrale

 

Copyright © v.z.w. Poseidon Leuven. Alle informatie op deze website mag slechts gebruikt worden mits voorafgaandelijke toestemming.