Brevetten

Tegenhanger op de nieuwe website: http://poseidon.be/opleiding

Pas je bookmarks / favorieten aan

•  Wie mag met wie duiken          •  Inschaling PADI brevetten

Onze duikschool leidt op tot één van de NELOS-brevetten, die via CMAS wereldwijd worden aanvaard.
NELOS kent 4 brevetten en 3 titels toe:
  • 1 ster duiker, 2 ster duiker, 3 ster duiker en assistent instructeur (voorheen 4 ster duiker)
  • 1 ster instructeur, 2 ster instructeur en 3 ster instructeur.
Deze komen overeen met de zeven door de CMAS ingestelde internationale brevetten.

Beknopt overzicht

  Homologatievereisten Dieptebeperking
1* duiker • 9 zwembad- en 4 theorielessen
• 5 openwater duiken
• geen examen
15 m voor eerste 5 duiken
20 m daarna
2* duiker • 13 zwembadlessen
• 15 duiken na homologatie 1* duiker
• theoretisch en praktisch examen
• geslaagd zijn in openwaterproeven
• homologatiegeld NELOS: 77 euro
30 m onder begeleiding van minstens een 3* duiker

20 m als duikleider van een andere 2* duiker

3* duiker • 12 zwembadlessen
• 6 maand 2* duiker zijn
• 30 duikuren
• 60 duiken waarvan:
  - 40 tussen 10 en 30 m
  - 25 in de zone 25-30 m
  - 4 duiken in Zeeland
  - 4 vanaf boot
• theoretisch en praktisch examen
• geslaagd zijn in openwaterproeven
• homologatiegeld NELOS: 46 euro
• id. kwalificatie diep duiken: 33 euro
Maximum 40 m

Uitzondering:
Mogen duiken tot maximum 60 m:
de duikers bij wie dit expliciet op
de CMAS kaart wordt vermeld.

AI • zie Nelos Infomap *)
• homologatiegeld NELOS: 31 euro
Nitrox
brevetten
• zie Nelos Infomap *)
• homologatiegeld BND: 31 euro, GND: 68 euro

*) NELOS infomap 2016 met uitvoerige uitleg over alle duikbrevetten.


Wie mag met wie duiken

Overzicht
  1* duiker 2* duiker 3* duiker 4*D / AI
1* duiker neen neen na 15 duiken ¹) ja
2* duiker neen mits voorwaarden ²) ja ja
3* duiker na 15 duiken ¹) ja ja ja
4*D / AI ja ja ja ja
¹) en ²): zie tabel hieronder

DuikleiderOverige duikersRestricties voor ploegsamenstellingRestricties voor de duik
4*D / AI Alle duikers, zowel gebrevetteerd als kandidaat 1*D. Max. diepte afhankelijk van brevet mededuikers.
3*D 2*D of hoger. Max diepte:
  • met 2*D: 30 m
  • anders: 40 m (of 60 m indien alle 3*D die kwalificatie hebben).
¹) 3*D Eén 1*D, rest 2*D of hoger. 1*D: minstens 15 duiken. Maximum diepte: 20 m.
²) 2*D Eén 2*D.
  • Elke duiker minstens 18 jaar.
  • Elke duiker heeft tenminste 3 duikleidingen uitgevoerd.
  • Geen bijzondere duiken.
  • Duikleider bekend met de duikplaats.
  • Indien beperkt zicht of stroming (Oosterschelde en steengroeven) is goedkeuring door een instructeur ter plekke vereist.
  • Geen decoduiken.
  • Maximum diepte: 20 m.


Inschaling PADI brevetten

Duiker met PADI brevet Bij NELOS
- Open Water met minstens 5 duiken
- Advanced Open Water
Wordt ingeschaald als 1* duiker en
mag de lessen voor 2* duiker volgen

 
Copyright © v.z.w. Poseidon Leuven. Alle informatie op deze website mag slechts gebruikt worden mits voorafgaandelijke toestemming.